System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: value at System.Web.Caching.CacheEntry..ctor(String key, Object value, CacheDependency dependency, CacheItemRemovedCallback onRemovedHandler, DateTime utcAbsoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, Boolean isPublic) at System.Web.Caching.CacheInternal.DoInsert(Boolean isPublic, String key, Object value, CacheDependency dependencies, DateTime utcAbsoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback onRemoveCallback, Boolean replace) at System.Web.Caching.Cache.Insert(String key, Object value, CacheDependency dependencies, DateTime absoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback onRemoveCallback) at Common.Helpers.Helpers.CacheHelper.GetCacheItem[oType](String key, GetCachedItemDelegate getCachedItemDelegate, Double minutes) at ikgrane.controls.web.controls.EventorViewer.BindData() at ikgrane.MasterPage.BindData() at ikgrane.MasterPage.Page_Load(Object sender, EventArgs e) IK Grane Arendal Orientering
Velkommen
Om klubben
Arrangement
Granestua Tursenter
Turorientering
Bilder
Kart
Generalsponsorer:
Sparebanken Sør
Frende forsikring
Staerk & co as
Draktsponsor:
Trimtex
Frende forsikring
Grasrot andelen

SKILØYPENE

MASKINPREPARERTE SKILØYPER MED DOBBELTSPOR løypekartet her.

1. Rundløypene ved Granestua
Velkommen til flotte maskinpreparerte skiløyper med dobbeltspor rundt Granestua.
VI har laget to rundløyper på henholdsvis 10 og 14 km. Lettest adgang til disse får du ved å kjøre til Granestua . Her er det god parkering og løypene går direkte fra P- plassen. Du kan også komme inn på rundløypene ved: Tveiten, Gullknapp flyplass og Lyngroth, men disse stedene er det begrenset med p- plasser.

Løypene er siden vinteren 2011 noe omlagt p.g.a. utbygging av Gullknapp og for å unngå brøytet skogsbilvei.

Løypebeskrivelse 10 km. Anbefalt løyperetning - med sola !
Fra Granestua vestover over Kalstadtjenn (evt. rundt ) , så noen fine utforkjøringer ned mot Gulptjenn, videre i variert terreng ned til Lillelv og løypekryss. 10km løypa tar rett frem og begynner på en lengre oppforstigning. Man når løypas høyeste punkt og  går nå  i ny løypetrasé i lett kupert terreng frem til nytt løypekryss. Her tar man 90 grader til høyre. Nå er det 6 km igjen til Granestua. Nå er det bare å kose seg i tilnærmet flat terreng frem mot Lyngroth, hvor løypa gjør en nesten 180 graders sving. Videre i lett og koselig terreng frem mot Glosehei gruver som man kan skimte på høyre side av løypa. Vi er igjen inne i en helt ny løypetrase som fører oss frem til utforkjøring ned mot Spigrottjenn. Vi passerer Lillelv igjen og tar fatt på de siste 1,5 km tilbake til Granestua.

Løypebeskrivelse  14 km. Anbefalt løyperetning – med sola !
Fra Granestua følger man samme trasé som 10km løypa frem til løypekrysset ved Lillelv.
Her tar man 90 grader til venstre og stiger opp forbi Eikelia og passerer en kjørevei ved Grandalen.
Herfra i lett terreng i retning Tveiten. Før nedkjøringen mot Tveiten kommer vi til et løypekryss. Her tar løypa til høyre opp bakkene mot Gullknapp flyplass. Vi har tilbakelagt 4, 5km og har altså 9, 5km igjen tilbake til Granestua.(Løypa som går rett frem i løypekrysset fører ned til Tveiten gård.)
Vi nærmer oss Gullknapp og passerer kjørevei rett på vestsiden av flystripa. Løypa følger så på utsiden av flyplassgjerdet helt opp til andre enden av flystripa. Vi kommer inn på den gamle traseen og kjent terreng for mange. Kommer til løypekryss hvor vi møter 10km løypa . Herfra og inn (6km) følger begge løypene samme trasé. (se beskrivelse over).

2. Tveiten til Granestua   6 km
 
Løypa begynner på jordet ved Tveiten sag. Jevn stigning opp Sosvadalen til den etter 1 km treffer på rundløypa fra/til Granestua . Herfra kan du ta korteste veien nordovertil Granestua eller ta nesten 180 grader til venstre og ta løypa via Gullknapp og Lyngroth til Granestua

3. Nesheim – Granestua 5 km. NY maskinpreparert løype fra desember 2012
Den gamle skiløypa fra gangbrua over E-18 ved Nesheim er høsten 2012 blitt ryddet og utvidet slik at vi kan bruke løypemaskin. Det har gitt en flott og grei løype via Engelskjønn og Holtebekk frem til bilvei rett før P-plassen ved Granestua. Løypa følger her veien ca. 100m før den svinger inn til venstre og går via Kirstentjenn inn til Granestua.
Greit å parkere ved gangbrua over E-18.

4. Andre skiløyper til Granestua
Når snø - og isforholdene tillater det er det scooterkjørte skiløyper :
- Fra Myra skole til Tveiten . 4 km. (Herfra maskinkjørt løype til Granestua se pkt. 2)
- Fra Birkelund lysløypa ved Sæden via Bjørnebo til Nesheim. 5 km. (Herfra maskinkjørt
  løype til Granestua. 5 km.   
- Fra Birkenlund lysløypa ved Sæden, via Bjørnebo,Mørlandsmoen,Ottersland,Skjulestad
  til Granestua. Ca. 13 km.

5. Oppkjøring
Vi har målsetting om at alle løyper skal være kjørt opp til helgene når forholdene tillater det. Utover dette vil vi kjøre på ukedager når vi har bemanning og utstyr tilgjengelig.
Alle løypene går på privat grunn og vi er grunneierne stor takk skyldig for velvillighet m.h.t. bruk av deres eiendommer til løypene. Mange av grunneierne driver aktivt skogbruk og vi må derfor ha forståelse for og akseptere at en løype stedvis kan bli noe «herpet» for en periode. Men begge parter gjør sitt for at slike hendelser blir kortvarige og løypene igjen satt i fin stand.
Til slutt :   VIS LØYPEKULTUR !


- Hold HØYRE spor, og godt til høyre i oppforbakkene, så slipper du å få noen andre «i fanget» !
- Har du hund med, hold den i bånd og unngå at den løper i ny oppkjørte spor  når det er nysnø .
 LA IKKE HUNDEDRITTEN LIGGE IGJEN I LØYPA!

Poengjakten 2015
<- Forrige   Start   Neste ->

<- Forrige   Start   Neste ->
Stifinnern
Grønne turer