System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: value at System.Web.Caching.CacheEntry..ctor(String key, Object value, CacheDependency dependency, CacheItemRemovedCallback onRemovedHandler, DateTime utcAbsoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, Boolean isPublic) at System.Web.Caching.CacheInternal.DoInsert(Boolean isPublic, String key, Object value, CacheDependency dependencies, DateTime utcAbsoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback onRemoveCallback, Boolean replace) at System.Web.Caching.Cache.Insert(String key, Object value, CacheDependency dependencies, DateTime absoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback onRemoveCallback) at Common.Helpers.Helpers.CacheHelper.GetCacheItem[oType](String key, GetCachedItemDelegate getCachedItemDelegate, Double minutes) at ikgrane.controls.web.controls.EventorViewer.BindData() at ikgrane.MasterPage.BindData() at ikgrane.MasterPage.Page_Load(Object sender, EventArgs e) IK Grane Arendal Orientering
Velkommen
Om klubben
Arrangement
Granestua Tursenter
Turorientering
Bilder
Kart
Generalsponsorer:
Sparebanken Sør
Frende forsikring
Staerk & co as
Draktsponsor:
Trimtex
Frende forsikring
Grasrot andelen

Egenandeler IK Grane Arendal Orientering 2013-
 

Arrangement Starkontigent Reise Overnatting Mat og Drikke
  St.+ U 35 O 35 St.+ U 35 O 35 St.+ U 35 O 35 St. + U 35 O 35
Terminfestede løp i Aust-Agder,
Vest-Agder og Telemark 
                       
Terminfestede løp i resten av Norge                        
Klubbens treningsløp og treninger                        
Løp i utlandet                        
Etteranmeldingsgebyr                        
Brikkeleie                        
Påmeldt, men DNS (ikke startet)                        
Ferieløp                        
Norgescup og testløp                        
NM                        
HL og OLL                        
Tiomila/ Jukola i klubbens regi                        
Treningsleier i regi av AAOK                        
Treningsleier i regi av NOF                        
Treningsleir i regi av klubb                        

Klubben dekker
Klubben kan dekke mot søknad
Medlemmer dekker selv
St.+ Styremedlem og nærmeste familie, utvalgsledere eller andre medlemmer
som yter en innsats som ansees som meget stor. 
U 35 Medlemmer under 35 år
O 35 Medlemmer over 35 år


Det forventes at alle løpere over 16 år, minst 2 ganger i løpet av året gjør en innsats for klubben,

enten som leder eller funksjonær på løp eller som vakt på Granestua eller på en organisert dugnad.

Det klubben dekker av reise og overnatting, er at man bruker det billigste alternativet.

Søknad om dekking av kostnader skal være mottatt av styre før løpet/reisen finner sted.

Poengjakten 2015
<- Forrige   Start   Neste ->

<- Forrige   Start   Neste ->
Stifinnern
Grønne turer