System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: value at System.Web.Caching.CacheEntry..ctor(String key, Object value, CacheDependency dependency, CacheItemRemovedCallback onRemovedHandler, DateTime utcAbsoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, Boolean isPublic) at System.Web.Caching.CacheInternal.DoInsert(Boolean isPublic, String key, Object value, CacheDependency dependencies, DateTime utcAbsoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback onRemoveCallback, Boolean replace) at System.Web.Caching.Cache.Insert(String key, Object value, CacheDependency dependencies, DateTime absoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback onRemoveCallback) at Common.Helpers.Helpers.CacheHelper.GetCacheItem[oType](String key, GetCachedItemDelegate getCachedItemDelegate, Double minutes) at ikgrane.controls.web.controls.EventorViewer.BindData() at ikgrane.MasterPage.BindData() at ikgrane.MasterPage.Page_Load(Object sender, EventArgs e) IK Grane Arendal Orientering
Velkommen
Om klubben
Arrangement
Granestua Tursenter
Turorientering
Bilder
Kart
Generalsponsorer:
Sparebanken Sør
Frende forsikring
Staerk & co as
Draktsponsor:
Trimtex
Frende forsikring
Grasrot andelen

IK Grane er klubben i Sentrum

IK Grane, Stiftet 01.02.1902, er i dag en viktig frivillig organisasjon i Arendal. Vi har 1400 medlemmer som på ulike måter bidrar til å skape et levende, inkulderende idrettsmijø innen fotball, håndball, friidrett, orientering, ski, barneidrett og idrett for funksjonhemmede. Vi legger også til rette for flotte fritidsaktiviteter for hele familien.

Den 30. august 2010 ble det på eksraordinært årsmøte bestemt at IK Grane skulle bli et allianselag. Den sammen kvelden ble IK Grane Arendal Orientering stiftet. Et allianselag er definert av Norges Idrettsforbund som en slags "paraply" som binder sammen de ulike idrettslagene som er organisert innenfor denne alliansestrukturen.

Hvert idrettslag er egene rettsubjekter, og er i prinsippet frittstående idrettslag, men har en samlende identitet (navn, emblem og farger på drakter), samt avtaler om samarbeid ved bruk av de ulike idrettsanleggene, fellesaktiva og avvikling av fellesarrangementer som familieskirenn, aktivitetsdager, kulturarrangement og lignende. Alle medlemmer av de ulike idrettslagene, er også medlem av allianselaget.

Poengjakten 2015
<- Forrige   Start   Neste ->

<- Forrige   Start   Neste ->
Stifinnern
Grønne turer